Sunday, August 29, 2010

10 gram Sonay ki qeemat

10 gram Sonay ki qeemat Rs: 38,200/- tak ho gae hay, Lehaza!

.

.

.

Sona chor dein or jag jaiye, Kyun kya Sona hamein bohat mehnga per raha hai.

Good Morning to my dear Friend

No comments:

Post a Comment