Wednesday, September 1, 2010

MAKHAN CHORNANDKISHOR

MAKHAN CHORNANDKISHOR,BANDI JISNE PREET KI DOR!HAREY KRISHANHAREY MURARI,PUJTI JINHE DUNIYA SARI.AAO SAB MIL KEJANMASTHMI PARV MANAYE!!!JAI SHREE KRISHNA !!!!!!!

No comments:

Post a Comment